Møte i Andebu Sparebank om lokalmatproduksjon


Andebu Bondelag og Bondens Marked inviterer til infomøte om lokalmatproduksjon. Andebu Sparebank tirsdag 6. juni kl 19.00. Påmelding innen 1. juni til Anita Natvik i Bondens Marked på mobil 98849455 eller epost: anita@bondensmarked.no

 

Program 

 

Velkommen !


 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag