Møte for unge bønder og landbruksinteressert ungdom – Hvordan takle en tøff sommer både agronomisk og psykisk?


 

Vestfold
Bygdeungdomslag og Vestfold Bondelag ønsker velkommen

 

I
stuene på Melsom vgs torsdag 22.november kl 19.00 – 21.30


Hvordan takle en tøff sommer –  agronomisk og psykisk?

 

Levende matjord i god hevd tåler ekstremvær best!

Silja Valand, rådgiver i NLR Viken har
jobbet mye med gode agronomiske tiltak for å få levende og robust matjord. Kom og lær!

 

Men,
hvordan takle det mentale stresset?
Prosjektleder*
Ivar Erik Ree
innleder om temaet, som er høyaktuelt i år og like interessant for deg som skal eller har overtatt gård, som for deg som drømmer om en odelsgutt eller –jente 🙂

 

*
Bygdeungdomslaget og Bondelaget og flere andre landbruksorganisasjoner har dratt i gang prosjektet «Unge bønders psykiske helse».  Målet er at bønder, spesielt unge og nye bønder, skal bli mer bevisst på hva som bidrar til en god psykisk helse, hva man som bonde selv kan gjør for å få det bedre og samtidig bidra positivt i næringa for øvrig.



ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag