Møte for gåsejegere og grunneiere til onsdag


13.06.16. Det økende antallet med grågås i Sandebukta gjør at det er en stor utfordring med optimal matproduksjon i tilstøtende områder. Et større uttak av gås under jakta vil kunne bidra til bedre produksjonsvilkår. Onsdag 15. juni kl. 17.00 blir det derfor et møte på rådhuset i Sande hvor forslag til mulige jaktsoner for et tilrettelagt opplegg presenteres, samt et forslag til hvordan jaktsesongen 2016 kan gjennomføres.
Grunneiere og jegere ønskes hjertelig velkommen! 


Flere studier viser at om jakten tilrettelegges i større områder kan denne planlegges optimalt og flere gjess felles. Prinsippet er et jakttrykk som ikke driver gjessene ut av området ved at det alltid er fredete arealer der det ikke jaktes. Om gjessene oppholder seg lengre i et område vil dette gi flere fellingsmuligheter. Flere fellinger under jakten vil på sikt redusere antallet som oppholder seg i området ellers i sesongen.

 

En slik tilrettelagt jakt krever samarbeid mellom flere grunneiere. Normalt må flere eiendommer slås sammen til ett jaktområde/friområde. Når det jaktes i  ett område, må det være et annet område som ikke har jakt. Det jaktes i alle områdene gjennom sesongen, men dette alterneres slik at det til enhver tid er minst ett jaktområde og ett friområde.

 

Onsdag 15. juni kl. 17 00 blir det derfor et møte på rådhuset i Sande (møterom «Klippan»). Der vil forslag til mulige jaktsoner for et tilrettelagt opplegg presenteres, samt et forslag til hvordan jaktsesongen 2016 kan gjennomføres.

 

Relevante grunneiere og jegere ønskes hjertelig velkommen til et slikt orienteringsmøte der alle svært gjerne må komme med innspill.

 

Ingunn Tombre jobber i NINA og har forsket lenge på gås og gåsejakt

Gåseforsker Ingunn Tombre fra NINA deltar. Her fra et møte om gås og gåsejakt på Gjennestad tidligere i år.

 

 Ove Martin Gundersen

Norges Bondelags representant, Ove Martin Gundersen, vil også være til stede på møtet. Gundersen er prosjektleder på Bondelagts gåsejaktprosjekt og vil gi råd om grunneierorganisering og optimal gåsejakt som maksimerer fellinger på gås.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag