Møt opp på protestaksjon mot regjeringens ulvejaktavslag i morgen


03.01.17. I morgen onsdag 4. januar kl 12.30 blir det aksjon foran Stortinget og Miljø- og klimadepartementet mot regjeringens stans av den planlagte ulvejakta. En rekke organisasjoner og gode krefter har samlet seg for å sørge for en kraftfull markering mot klima- og miljøministerens helomvending i ulvesaken. – Vi oppfordrer våre medlemmer til å møte opp foran Stortinget. Dette gjør vi i sympati med våre
bondekollegaer i ulvesonen. Dessuten er det alvorlig at ministeren og KMD i praksis har forledet Stortinget til å vedta et ulveforlik som nå angivelig er ulovlig, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag.  


Ellen Dieset fra Lardal_2

Nestleder i Lardal Bondelag, Ellen Dieset, er Vestfold Bondelags rovdyrkontakt. Hun er oppgitt og stiller på protestaksjonen.

– Her prøver ministeren å ta omkamp på Stortingets rovdyrforlik fra våren 2016. Det er for det første ubegripelig at han bruker skadepotensiale som begrunnelse for å nekte jakta. Dessuten er det selvmotsigende når han i neste setning skriver at skadepotensialet må utredes grundigere. Da innrømmer han jo at han ikke har grunnlag for vedtaket! I praksis ofrer regjeringen beitenæringa og de folkevalgte mister anledning
til å styre hvor mye ulv vi skal ha i Norge. De oppretter regelrett et ulvereservat i dagens ulvesone. Det var da ikke hensikten men ulveforliket? spør en engasjert Dieset.

 

Hun forteller at det er flere fra Lardal som samkjører innover til Oslo i morgen. -Det gjør vi i sympati med våre berørte kollegaer langs svenskegrensen!

 

Thorleif Müller ved traktoren 600 Utsnitt

Det blir ikke satt opp egne busser fra Vestfold, men fylkesleder Thorleif Müller oppfordrer de som har anledning på kort varsel til å ta turen innover på egenhånd. – Selv om vestfoldbonden ikke er den som blir hardest berørt av ulv i dag, oppfordrer vi våre medlemmer til å møte opp foran Stortinget og delta i denne fredelige protestaksjonen. Dette gjør vi i sympati med våre bondekollegaer i ulvesonen.
Dessuten er det alvorlig at ministeren og KMD i praksis har forledet Stortinget til å vedta et ulveforlik som nå angivelig er ulovlig, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag.  

 

Programmet for morgendagens aksjon er: 

 

Kl 12.30: Oppmøte foran Stortinget. Vi går i samlet flokk til Klima- og miljødepartementet.


Kl 13.00: Klima og miljøminister Vidar Helgesen gir en kort redegjørelse om departementets vedtak, som ble offentliggjort 20. desember.


Kl 13.15: Appeller ved blant andre Knut Arne Gjems (Norges jeger- og fiskerforbund avd Hedmark), Sissel Frang Rustad (utmeldt Høyre-politiker), Einar Frogner (rovviltansvarlig i Norges Bondelag), Dag Rønning (fylkesordfører i Hedmark), Gaute Nøkleholm (ass dir i Norskog) og Ole Gustav Narud og Rune Støstad (ordførere i hhv Åmot og Nord-Fron kommuner).


13.40: Trommer fra skogene


14.00: Avslutning – møtet i Klima- og miljødepartementet starter

 

Statsråd Vidar Helgesen har bekreftet at han vil være til stede på markeringen.

 

Vidar Helgesen og ulven

 

Fylkesleder Thorleif Müller kan fortelle at oppfordringen til å delta på morgendagens aksjon har bred støtte i Vestfold Bondelag. -Under høstens Ledermøte i Vestfold Bondelag diskuterte våre lokallag og fylkeslaget rovdyrsituasjonen. Vårt eget fylke er heldigvis skånet for store rovdyrproblemer, men våre medlemmer kjenner til den tøffe situasjonen mange andre norske bønder står i, blant annet i Hedmark. Vårt
ledermøte vedtok derfor å sende følgende støtteerklæring til Hedmark Bondelag;

 

«Ledermøtet i Vestfold Bondelag hilser ledermøte i Hedmark Bondelag og vil uttrykke sympati for den utfordringen deres medlemmer har med rovdyr. Vi vil vise full støtte til det arbeidet dere gjør på dette området.» 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag