Møllamøte om brannberedskap og bekjempelse av hønsehirse


Stokke bondelag ønsker velkommen til møte om beredskap på gården. Brannvesenet hjelper oss med hva en beredskapsplan skal inneholde og hva de ønsker av oss. John Ingar Øverland fra NLR Viken gir oss info om smitte, bekjempelse og ansvar rundt Hønsehirse både for jordeier og leiertaker.

Matservering ved Borgen Mølle

Orientering fra Borgen Mølle rundt kommende sesong.


 

Vel møtt.

Hilsen styret i Stokke bondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag