Liten flomfare, – nå!


Publisert: 20.05.2020

Flomfaren beskrives som moderat i Vestfold og Telemark våren 2020. Bildet er fra Hjartdal under flommen høsten 2015.

Det er fortsatt store snømengder i fjellet. Snømengden ved vannskillet, som er Litlos på Hardangervidda, er målt til tre meter.Temperaturen har vært lav, og det har ført til sein smelting. Med væromslag og betydelige høyere varme vil store snømengder smelte på kort tid. I utgangspunktet vil en slik situasjon øke faren for flom.

Reguleringsmyndighetene for vassdrag melder imidlertid om tømte magasiner og god plass til smeltevannet. Direktør i Øst Telemarkens Brukeierforening, Nicolai Østhus, uttaler til avisen Varden at han ikke frykter noen vårflom, og at situasjonen er under kontroll. Han gir likevel uttrykk for at fulle magasiner og ekstrem nedbør på ettersommer og høst kan føre til flom.

Med god reguleringskapasitet i de store magasinene, er det liten grunn til å frykte vårflom i de store vassdraga i Vestfold og Telemark. Hurtig snøsmelting og mye regn kan imidlertid gi flom i sideelver og føre til at bekker svulmer opp til små elver. Dette er en situasjon som først og fremst kan oppstå i de øvre delene av fylket.

Det er alltid klokt å tenke flomsikring. Sørg for at rundballer og annet som kan flyte vekk, eller som kan bli ødelagt av vann, flyttes til sikker grunn. Stikkrenner og annen type passasje for vann må være åpen. Mange har tilgang til gravemaskin. Vurder om det bør gjøres utbedringer for at vannet skal renne på de rette stedene, – også hvis vannmengdene blir store. Sjekk imidlertid med kommunen at planlagt gravearbeid ikke er i strid med offentlige bestemmelser. En gravemaskin er god å ha i beredskap ved en flomsituasjon. Enten egen maskin, eller at man allierer seg med en som har.

Dokumentasjon er helt vesentlig for et greit erstatningsoppgjør ved flomskade. Sørg for å fotografere flomutsatte objekt/steder slik de fremstår i normalsituasjon, under flom, og etter flom hvis skade har oppstått. Tenk egen sikkerhet og helse ved fotografering under selve flommen!

Mye god info finner du på disse lenkene.

https://varsom.no/

https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/stor-fare-for-varflom

Jan Thorsen, org. sjef Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag