Minner om temakveld om ulv og ulvejakt i Lardal i kveld


25.11.14. FKT-prosjektet inviterer til temakveld om ulv og ulvejakt på Gavelstad i Lardal i kveld kl 18.00.  FKT står for forebyggende og konfliktdempende tiltak, og det overordnede målet med FKT-prosjektet er nettopp å gjennomføre tiltak som skal forebygge tap av beitedyr til rovvilt og samtidig dempe konflikten mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen. Dette er et  fellesprosjektet mellom de tre organisasjonene Norsk Sau og Geit, Norsk
Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag, og prosjektleder Øivind Løken har kontorsted i Norsk Sau og Geits lokaler i Ås i Akershus.  Invitasjon temakveld ulv  Les mer om FKT-prosjektet her.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag