Minner om portforbud for tamme fugler – også “hobbyhøns”


24.04.17 Mattilsynet ønsker å informere alle med fjørfe om faren for spredning av fugleinfluensa. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er økt risiko for at trekkfuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mange av disse fuglene lander i våre områder. Alle tamme fugler skal derfor holdes innendørs eller ute under tett tak. Mattilsynet ønsker å ta prøver av døde fugler uten synlige
skader av artene andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (f.eks. kråker). Ring derfor Mattilsynet om du finner dette.

Les mer hos Mattilsynet

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag