Minimal forhandlingsvilje ga brudd


13.05.14 Norges Bondelag valgte i dag å bryte forhandlingene med staten. – Det var for lite penger på bordet og innretningen var feil, sier fylkesleder Hans Edvard Torp. – Statens tilbud vil gi svekkelse av økonomien for de aller fleste kornprodusentene i Vestfold. Landbruket i Norge har hatt en produkstivitetsvekst på 6% årlig de siste ti år. Dette gir naturlig færre og større bruk. – Men regjerningens satsing på de aller største
husdyrbruka er en for sterk medisin, sier Torp. At det er brudd vil bli synlig i Vestfold i dagene framover.


For lite penger 

Statens tilbud gir et kutt i budsjett på 250 millioner. Fra jordbrukets forhandlingsutvalg meldes det om minimal vilje til å gi noe mer. -Det mangler penger i potten, sier Hans Edvard Torp. -Da blir det lite å drive politikk med.

 

Dette er for sterk medisin 

Landbruket la fram et krav som viser hva som vi mener må til for å øke matproduksjonen på norske ressurser. Regjerninga svarte med et tilbud som kun gir vesentlig inntektsøkning til de aller største husdyrbruka. Dette tilbudet er alt for sterk dosering av virkemidlene for å gi større bruk. – Vi kan ikke drømme oss bort og tro vi lever i et land der alle kan bli store, sier Hans Edvard Torp. – Vi må tilpasse virkemidlene til hvordan landet faktisk
ser ut.

 

Denne retningen endrer Norge 

– Dette handler om hvem som skal produsere maten i framtida, og hvordan landet skal se ut, sier Torp. -Satsing på de aller største husdyrbruka kombinert med svekkelse av en allerede presset kornøkonomi, vil flytte produksjonen. På sikt kan Vestfold bli grønt (grasproduksjon), kornet importert og distriktet blir mørkt. Dette gir totalt mindre mat og dårligere utnyttelse av landets matproduserende ressurser.

 

Aksjonsvillige bønder får materiell (1)

Elisabeth Larsen på kontoret deler ut materiell til lokallagsledere, Torsetin Lie, Hedrum Bondelag, og Oddbjørn Rød, Stokke Bondelag

Brudd Vestfoldbønder forbereder seg på aksjoner

 

 

Aksjoner igangsettes 

Vestfold Bondelag har 19 aktive lokallag. Mange av de lokale ledrne har i ettermiddag været innom kontoret og henter aksjonsmateriell. Bruddet er skuffende, men desverre ikke overreskende. Fylkeslaget og lokallagene har aksjonsplanene klare. -Vi vet at det vil synes i dagene framover at det er brudd i forhandlingene, sier Hans Edvard Torp.

 

Flyer bondelaget 04b (2)

Det er stort engasjement om jordbruksoppgjøret i sosiale medier

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag