Mindre frihet til bonden?


21.10.14 “Kollektive ordninger gir individuell frihet og grunnlag for rekruttering”. Dette sier Harald Lie og Elin Røed i et innlegg om landbruksvikarordningen som sto i Nationen i går. Det gir trygghet for bonden å kunne få tak i kvalifisert vikar ved kriser og sykdom. Foreslåtte endringer i  tilskudd til avløsning vil svekke beredskapen. Norske Landbrukstjenester organiserer avløserlag og har arbeidsgiveransvar for vikarer som brukes
både til ferie/fritid og ved sykdom og kriser.


Leserinnleggg, Nationen 20.10.2014:

 

Mindre frihet til bonden

 

For en melkeprodusent med fjøset fullt av levende dyr er det særlig to ting som gir trygghet i hverdagen. For det første å vite at man får tak i veterinær 24-7, dersom det skjer noe med et dyr. For det andre å vite at dersom det skjer noe med bonden selv, er det mulig å få tak i en kvalifisert landbruksvikar for å ta seg av dyra.

 

Slike kollektive ordninger gir individuell frihet! Dette gir grunnlag for rekruttering. Ungdom som vil satse på husdyr, tør gjøre dette uavhengig av om de har familie, kårfolk og naboer som kan stille opp ved sykdom og kriser. Kollektive ordninger, som landbruksvikarordningen gjennom Norske Landbrukstjenester, er ikke fordyrende og tvangspregede. De gir tvert imot frihet for den enkelte og uavhengighet til hva en måtte ha av andre nettverk.

 

Landbruks- og Matdepartementet foreslår nå å endre forskriften om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Vi har fått bekreftet at de også vil endre tilskudd til avløsning ved sykdom på samme måte. De vil fjerne muligheten for at bonden kan velge å la tilskuddet bli utbetalt til Norske Landbrukstjenester som organiserer avløserlaga. Dette gir større risiko og dårligere likviditet for disse som har arbeidsgiveransvaret for
landbruksvikarene.

 

En annen endring som forslås er at bonden får refundert “utgifter” istedenfor “lønnsutgifter”. Denne lille endringen gjør at bonden kan kjøpe avløsertjenester fra hvilket som helt vikarbyrå eller selvstendig næringsdrivende. Landbrukstjenestene er ikke redde for konkurranse, men en slik endring gjør det uoversiktlig for bonden hva avløseren faktisk har i lønn. Vi har jobber aktivt mot sosial dumping i landbruket, og er redd endringen
kan presse lønnsnivået og arbeidsbetingelsene for vikarene i landbruket.

 

Ordningene for avløsing ved ferie og fritid, og landbruksvikarordningen ved sykdom og kriser henger sammen. Det er de samme folka! Det er nettopp fordi så mange bønder velger å bruke Landbrukstjenestene til ferie og fritid, at de kan opprettholde en god beredskap ved sykdom og kriser. På bygda vet vi at dersom det er en krise på nabogården må min fritid kanskje vente.

 

Dagens landbruksvikarordning ble etablert i 2008 og det har vært en lang vei for å sikre en landsdekkende beredskap. Endelig har vi funnet en finansieringsmåte som utnytter ressursene ved å koble tjenester til ferie/fritid og sykdom/kriser. Departementets forslag vil kunne sette en effektiv stopper for dette.

 

Det virker som om dagens regjerning er i mot fellesskapsløsninger av prinsipp. Disse ordningene er ikke noe tvang, men gir nettopp den enkelte bonde frihet. Jeg vil oppfordre Stortingspolitikere som ser dette, til å stoppe departementets forslag om å ødelegge dagens frihet og sikkerhet for bonden.

 

Elin Røed  

Organisasjonssjef Vestfold Bondelag

 

Harald Lie  

Nestleder Vestfold Bondelag og styreleder i Norske Landbrukstjenester

 

Harald Lie nestleder Vestfold Bondelag

 

Elin Røed Org sjef Vestfold Bondelag utsnitt lite


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag