Mer om States tilbud


06.05.16 Onsdag fikk jordbruket overlevert tilbudet fra Staten i årets forhandlinger. Det er stor avstand mellom kravet og tilbudet. Staten har heller ikke tatt hensyn til jordbrukets krav om å bruke budsjettmidler på å styrke små og mellomstore bruk. Rammen på statens tilbud er bare 90 millioner, og dette brukes på prisøkninger og tilskudd som er “strukturnøytrale”. Dette fører igjen til at det er de store brukene som får
størst inntektsvekst pr årsverk. Vi har samlet noen tall fra tilbudet på de ulike produksjonen.


Ramme: 

Kravet i parantes.

Statens tilbud har en ramme på 90 millioner (860) og finansieres slik:

 • Økte målpriser: 125 mill (193)
 • Budsjettmidler: -70 mill (577)
 • Verdi jordbruksfradrag (spart skatt): -21 mill (34)
 • Ledige midler: 56 mill (56)

Forventet økning i inntektsmulighet: kr 6200 pr årsverk (20 800)

Det er særlig på budsjettmidler avstanden er stor.

 

Struktur (små og store bruk) 

 • Ikke imøtekommet jordbruket noe på hovedprioriteringen
 • En har verken forsterket eller svekket strukturen i virkemidlene
 • Større bruk kommer inntektsmessig bedre ut, pga prisøkninger og økte tilskudd uten struktur

Storfe på beite

 

Storfe 

 • Fjerne O i kvalitetstilskuddet. Kun O+ eller bedre tilskuddsberettiget. Ny sats: 8,75 kr/kg
 • Driftstilskuddet: 0 endring
 • Husdyrtilskudd: 0 endring
 • Distriktstilskudd kjøtt: 0 endring
 • Utmarksbeitetilskuddet økes med 42 kr pr dyr.
 • Fjerne arealtilskudd grovfôr sone 1 (-75 kr/daa)
 • Redusere arealtilskudd grovfôr sone 3-4 med 10 kr/daa
 • Redusere kulturlandskapstilskuddet med 10 kr/daa

korn3.jpg

Korn 

 • Målprisen økes med:
  • Mathvete  + 7 øre
  • Matrug  –  2 øre
  • Bygg  + 5 øre
  • Havre  + 4 øre
  • Oljevekster  + 5 øre
 • Arealtilskuddet økes med 13 kr i sone 1-3
 • Kulturlanskapstilskuddet reduseres med 10 kr/daa.
 • Kraftfôrprisen (som følge av jordbruksoppgjøret) forventes å øke med 2,5 øre pr kg

Grønt 

 • Målpriser:
  • Poteter  +9 øre
  • Grønnsaker og frukt  +1,3%
 • DK-tilskudd
  • Epler pærer, plommer kirsebær  sone 2-4  +10 øre, sone 5+25 øre
  • Pressfrukt   +25 øre ‘
  • Bær  sone 4-5  +25 øre
 • Avsetningstiltak potet reduseres med 4 mill. kroner  til 18 mill. kroner
 • Avrensprisen settes til 37 øre pr kilo
Melk 
 • Målprisen økes med + 5 øre pr liter
 • Driftstilskuddet: Ingen endring
 • Husdyrtilskudd: Ingen endring
 • Fjerne O i kvalitetstilskuddet. Kun O+ eller bedre tilskuddsberettiget. Ny sats: 8,75 kr/kg
 • Driftstilskuddet: 0 endring
 • Husdyrtilskudd: 0 endring
 • Distriktstilskudd kjøtt: 0 endring
 • Utmarksbeitetilskuddet økes med 42 kr pr dyr.
 • Fjerne arealtilskudd grovfôr sone 1 (-75 kr/daa)
 • Redusere arealtilskudd grovfôr sone 3-4 med 10 kr/daa
 • Redusere kulturlandskapstilskuddet med 10 kr/daa
 • Endringer i PU. Bl.a 5 øre redusert frakttilskudd og fjerne avgift yoghurt fra 1/7-16

Andre ting 

Ingen endring på drenering

Ingen økning på verferdsordninger

 

Følg med på Norges Bondelags sider om forhandlingene

 

Har du meninger eller spørsmål om jordbruksoppgjøret? Du kan kontakte ditt lokale Bondelag, fylkesstyret eller kontoret til Vestfold Bondelag.

Se Vestfold Bondelag for kontaktopplysninger


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag