Mer om Statens tilbud 2019


08.05.19 I går fikk jordbruket overlevert tilbudet fra Staten i årets forhandlinger av forhandlingsleder Leif Forsell (bildet). Tilbudet har en ramme på 1 mrd, der 641 millioner tas over budsjett. Dette vil gi mulighet til en inntektsvekst på kr 16 400 pr årsverk. Andre grupper som er venta en lønnsøkning på kr 20 000.  Jordbruket krever kronemessig lik utvikling som andre grupper pluss kr 11 000 pr årsverk til reduksjon av inntektsgap,
noe som gir en ramme i kravet på 1920 mill. Vi har samlet noen tall fra tilbudet på ulike produksjonen.

Les mer hos Vestfold BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag