Mer om Jordbruksmeldinga


12.12.16. Det har vært mange reaksjoner på regjeringas Jordbruksmelding som ble lagt fram fredag.  Mange av reaksjonene går på  på at meldinga gir økt sentralisering og svekket matproduksjon, og at den forsterker satsing på store bruk, og legger opp til sentralisering.  Regjeringens støttepartier, Krf og Venstre, sier blant annet at de ikke kan være med på å kutte antall kvoteregioner fra
19 til 10. Vestfold Bondelag behandler Jordbruksmeldinga på sitt styremøte idag.  Noen reaksjoner på Jordbruksmeldinga finner du her:

Helt uaktuelt å redusere antallet melkekvoteregioner

Frykter økt sentralisering og svekket matproduksjon

Regjeringen skroter økomålsettinger

Les flere reaksjoner på meldinga i Bondebladet. ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag