Mer om jordbrukets krav


24.04.15 Jordbruket leverte sitt krav fredag formiddag. Årets samlede krav er på 950 millioner kroner. Av dette er 380 millioner prisøkninger, noe som utgjør omtrent 80 kr pr innbygger pr år. Hovedprioriteringer som er spesielt viktig for Vestfold, er styrking av kornøkonomien og satsing på klimatiltak som økt sats for grøftetilskudd. Hele kravet ligger til nedlasting, men her kan dere se noen flere hovedpunkt.


AU Jordbrukets krav 2015 utsnitt

Fylkesleder, Thorleif Müller, og nestleder, Harald Lie, gjennomgår kravet.

 

Årets krav er på 950 millioner kr 

Det kreves 24 200 kr pr årsverk i inntektsvekst i årets jordbruksoppgjør. Vi krever kostnadsdekning, kronemessig lik inntektsvekst som andre grupper (16 100 kr ) og tetting av inntektsgap (8100 kr). Dette gir likevel enn moderat ramme i forhold til i fjor. Dette skyldes bl.a moderasjon i lønnsoppgjørene og at jordbruket har hatt en bedre inntektsvekst enn tidligere beregnet som følge av nedgang i realrente. Dette utgjør 10 700 kroner pr årsverk
fra 13- 15.
 
Prisøkninger 
Jordbruket krever følgende økninger i målpris:
  • Melk: 5,20 opp 8 øre
  • Svin: 31,64 opp kr 1,05
  • Poteter: 4,04 opp 18 øre
  • Frukt og grønnsaker: opp 2,5%
  • Norsk matkorn: 2,98 opp 12 øre

Fordeling av økte budsjettmidler 

Fordeling budsjett krav 2015

 

 

Sikre avsetningen til norske råvarer 

79 millioner er foreslått til priskompensasjon til matindustrien (RÅK). Dette er fordi internasjonale priser nå er lave. RÅK-varer er bearbeidede landbruksvarer (bakervarer, supper, sauser, pizza mv.). RÅK-varene er underlagt EØS-avtalens generelle bestemmelser om fri bevegelse av varer, men man kan anvende toll og prisnedskriving på råvarene. 

 

De enkelte produksjoner 

I kravdokumentet kan det leses om den enkelte produksjonen. Utslag på enkeltbruk kan ses i tabellen over referansebruk. Vi minner om at dette er gjennomsnittstall og vederlaget skal dekke både eget arbeid og egenkapital.

Se utslag på referansebruk

Som vedlegg til kravet er ulike skjema som viser fordeling

Se fordelingsskjema for kravet 2015

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag