Mer om hovedgrepene i jordbrukets krav 2021


Publisert: 30.04.2021

Årets krav har en såkalt ramme på 2114 millioner kroner. Økte budsjettmidler utgjør 1220 mill, økte målpriser 716 mill mens resten er ledige midler og skatteeffekt. I tillegg kreves det en flerårig investeringspakke til melkebruk som skal omstilles til løsdriftskravet. Andre grupper er ventet en inntektsøkning på kr 18 700. Landbruket krever like kronemessig utvikling som andre grupper, pluss 30 000 pr årsverk i reduksjon av inntektsgap. Dette er i tråd med Stortingets mål om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper.

Kravet fikk stor oppmerksomhet i media da det ble overlevert 27. april.

Hos Norges Bondelag kan du nå lese mer om hovedgrepene i årets krav


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag