Mer om Jordbrukets krav 2019


30.04.19 Årets krav har en såkalt ramme på 1920 millioner kroner. Økte budsjettmidler utgjør 1360 mill, økte målpriser 249 mill mens resten er ledige midler og virkning av jordbruksfradrag. Andre grupper er ventet en inntektsøkning på kr 20 000, mens landbruket krever økt inntektsmulighet på 31 000. Dette er i tråd med formuleringene i regjeringsplattformen om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre
grupper.

Les mer hos Vestfold BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag