Mer handling må til!


Publisert: 18.03.2023

I sin siste tale som fylkesleder i Telemark Bondelag, la Aslak Snarteland vekt på at bøndene krever mer handling fra en regjering som snart har nådd over halvgått løp. – Vi byrjar no å bli svært utolmodige, sa han. 

Årsmøtet til Telemark Bondelag ble avholdt lørdag 18. mars på Bø Hotell.

Aslak Snarteland har lang fartstid bak seg som tillitsvalgt i bondelaget, han har vært leder for Telemark Bondelag og Vestfold og Telemark Bondelag siden 2015. – det er spesielt for meg å stå her og snakke til dere for siste gang som fylkesleder i Telemark Bondelag, sa han innledningsvis.

Snarteland startet leders tale med betraktninger om tida vi lever i nå. – Verden vi lever i er inne i svært urolig farvann for tida, det er fremdeles krig i Ukraina som ser ut til å vare, det er stadig nye historier om naturkatastrofer ellers i verden, dette gir et urovekkende verdensbilde.

– Her i Norge, et av verdens rikeste land, er ikke alle politikere enige om at beredskap i form av sikring av egen matforsyning på mest mulig av egne ressurser, er vegen å gå. Det er underlig at Høyre velger å gå langt med lette på importvernet og at de klarer å helle litt malurt i begeret framom årets jordbruksoppgjør, sa Snarteland som mente at det er avgjørende å heve selvforsyningsgraden for å ruste oss for framtida. Han pekte på at hvis målet til sittende regjering skal nås, så må det mer handling til. – Vi byrjar no å bli svært utolmodige når snart over halvgått løp er forbi for denne regjeringsperioden, sa han.

Om fjorårets jordbruksoppgjør sa Snarteland at ja, oppgjøret var rekordstort og ja, utbetalinga som kom i februar var rekordstor. Han pekte dog på at mange bønder forteller at situasjonen likevel ikke er så mye bedre enn på samme tid i fjor. – Det er en grunn til at vi ikke ser norske tomater i butikk i vinter, sa han og forklarte det med at kostnadene med å produsere er større enn det forbruker er villig til å betale. – Kostnadssiden har gjort at vi har fått et mye større etterslep enn vi har klart å bære, og at likviditet er den store utfordringa for mange, sa han.

Framtida burde nå sett svært lys ut mente Snarteland og viste til at behovet for mat er større enn noen gang. Han viste til at Hurdalsplattforma hadde mange klare formuleringer på satsing på landbruk. – Det har skjedd mye bra, all honnør til politikerne som tar landbruk på alvor, men nå trenger vi en forpliktende opptrappingsplan som står seg over tid, og den må komme på plass raskt. Inntektsmåling og arbeidet rundt rapporten fra Grytten utvalget er i gang og nå er det opp til regjering og Storting og lage en tall og tidfesta plan som forplikter. Samtidig har landbruksminister Sandra Borch vært klinkende klar på at arbeidet med tetting av gap holder fram som i fjor. Telemark Bondelag er også i sitt innspill til jordbruksforhandlingene svært tydelige på at minst 50% av gapet må tettes i årets oppgjør.

Snarteland viste til ferske tal fra SSB jfr. Nationen fredag, som sier at jordbruksinntekten har ytterligere gått ned til under 200 000 kr per årsverk i gjennomsnitt. – Så en betydelig tetting av gap er svært nødvendig i årets oppgjør, sa han.

Vi er opptatt av at vi skal være best på det meste i Norge, og regelverk for plante helse og dyrevelferd er vi gode på. Vi har kjente gode merkeordninger (KSL, Nyt Norge osv) og er stolte av det.

-Stiller vi like store krav til det samme for den maten vi importerer? Spurte Snarteland og svarte selv – nei vi gjør ikke det. Vi bryr oss ikke om i like stor grad medisinrester i dyre- og planteprodukt, hygiene rundt innhøsting, lagring osv. Snarteland brukte eplesorten Pink Lady som eksempel. – de kan ligge i et fruktfat hos meg i 14 dager uten at de forandrer fasong eller begynner å råtne.

Vi stiller heller ingen krav til transporttid for levende dyr til slakteri, eller korleis dyra har hatt på den garden de har vært oppstalla, fortsatte han.

Snarteland sa videre at import av matvarer handler i stor grad pris og volum. -Her har regjeringa en stor ryddejobb, for til sjuende å sist handler det om et marked for de varene vi produserer og tilbyr kundene våre, og då må kriteria for produksjon være gjenkjennelige for alle.

Så var Snarteland innom tida sammen med Vestfoldingene. – Det var litt vemodig å skille lag, men samtidig også greit når fylket på nytt skal deles, sa han. -Telemark Bondelag står godt alene og har et sterkt merkenavn. Vi har alle produksjoner og alle klimasoner i fylket vårt. Av volum er vi store på frukt. Hvert fjerde norske eple kommer fra Telemark, og det er vi svært stolte av.

Snarteland adressere også klimaarbeidet i talen sin. – Jeg veit at mange synes klimaarbeid er vanskelig og kanskje litt lite motiverende, sa han og mente at en årsak kan være verktøyene vi har til rådighet, ikke har fungert slik vi har sett for oss.

Videre sa han at Telemark Bondelag er tydelige i innspill til jordbruksoppgjøret: for å komme i gang skikkelig på hver gård, må det lagas ordninger som er fellesfinansiert på rådgivingsida. -Vi må gjøre det arbeidet vi har laga avtale med regjeringa på, sa han og pekte på at mye allerede er i gang, både på karbonbinding, metanreduserende foringsforsøk, klimasmart traktorkøyring osv. -Vi har en forpliktende avtale og vi skal innfri på det. Vi ønsker ikke Danmarksmodell med Co2 avgift på utslipp. Gjør vi en innsats sammen kan vi oppfylle kravene i 2030.

Snarteland fortalte at han nylig hadde deltatt på et møte arrangert av TINE sitt produsentlag i Vest-Telemark, med tema bondehelse. – Ja det handla faktisk om meg som bonde og hvordan jeg håndterer min hverdag. -For at jeg skal lykkes som bonde og levere de varene jeg ønsker til forbruker må jeg ta hensyn til min egen både psykiske og fysiske helse. Butter det for meg som bonde, kan det fort bli en ond spiral. Det er viktigere enn noen gang at vi backer hverandre. Og det er viktig at vi tar vare på egen helse.

Det er mange som har fått med seg at Snarteland har et brennende hjerte for Dyrsku’n. Han understreket at Dyrsku’n er helt avhengig av den fantastiske dugnadsjobben som gjøres av veldig mange. – All honnør til dere som er med på det.

Snarteland avsluttet sin siste leders tale med å takke for åtte svært givende år. – Det blir stille nå fremover, men samtidig skal jeg fortsatt være bonde, produsere mat og drive gården min.

Snarteland takket sittende styret i Telemark Bondelag, -vi er et supert lag alle sammen. Han takket også kontoret, – dere er alltid på tilbudssida.

Helt til slutt sa han – Takk for meg og lykke til videre.

Aslak Snarteland fikk stående applaus fra salen. Tusen takk og lykke videre til deg også Aslak!

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag