Melkeprodusenter fikk opplæring i ny avlsplan


Publisert: 17.02.2020

GENO har utvikla eit nytt program for å lage avlsplan på kyr. Nå skal det bli enklare å sete opp planen sjølv. 15 mjølkeprodusentar møtte opp på Melsom for ein innføring i bruken av ny avlsplan.

Den dyktige avlsrådgjevaren Gro Knutsen forklara litt om bakgrunnen for kor viktig det er å ha god styring på dyremateriellet i eget fjos. Praten om dyra ein har i fjoset, erfaring ved bruk av ulike stutar, og praktisk forståelse av digitale verktøy fløyt lett over bordet.

Rådgiver i TINE, Gro Knutsen, snakket til en engasjert gjeng

Ein viktig faktor for å kjenne sine dyrs egenskapar er å ta ein GS-test. Då sender ein inn ei hudprøve (tatt i øyra, den grøne “dobben” i øyra på den brune kyra) til analyse. Den blir analysera og ein får eit godt bilde av dyrets faktiske egenskapar, ikkje kun estimerte basera på gransking av slekt bakover og sysken som det var tidlegare.

Vestfold har tidlegare ligge langt nede på lista over produsentlag som har vist noke særleg interesse for GS-testing og/eller bruk av utvida avlsplan. Nå ligg me på topp! Det gjev oss veldig godt utgangspunkt for å avle fram den mest berekraftige kyra; både mtp klima og egen økonomi.

Hos GENO kan du lese mer om den nye avlsplanen


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag