Melkebilene går på ku-kraft


10.11.17. Tine lanserer nå klimaprogrammet KUKRAFT, med de første biogassdrevne bilene som skal kjøre på biogass fra Den Magiske Fabrikken. De har ambisjoner om at 100 biler skal over på biogass inn mot 2020. Klimaprogrammet skal ifølge TINE gi verdens mest bærekraftige mattransport med klimavennlig biogass fra kumøkk.  Sirkulær økonomi i praksis.  Les mer hos NRK
Vestfold
og hos TINE på nett og YouTube.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag