Melding fra fylkesberedskapssjefen:


Melding fra fylkesberedskapssjefen: 

På grunn av strømbrudd står mobilnettet i deler av fylket i fare for å falle ut. Mange bønder har sikringsradio. Beredskapsmyndighetene vil være tilgjengelig på sikringsradiokanal nr 8 inntil strøm og mobilnett er oppe og går igjen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag