Meld fra hvis du ser gaupe


06.12.13.  Statens naturoppsyn (SNO) skal telle gauper i vinter og vil gjerne ha hjelp fra publikum. Overvakinga av gaupebestanden går ut på å registrere gaupefamiliar, og for at vi skal få så god oversikt som råd, er vi avhengige av at publikum hjelper til, seier leiaren i Rovdata, Morten Kjørstad. Ser du gaupe, så meld fra til den lokale rovviltkontakten, som i Vestfold er Kjartan
Sjulstad
. Les mer i Nationen. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag