Mekanisk ugrasskontroll i grønnsaksproduksjonen


03.06.14.  Norsk Landbruksrådgiving Viken har lagt ut en 20 minutters informasjonsvideo som viser deg 12 ulike typer radrenserutstyr i praksis. Dette er en grei introduksjon for økt kompetanse i bruken, og for å få noe innblikk i hvilket utstyr som benyttes i de ulike radkulturene. For å lykkes med radrensing er det ofte en kombinasjon av de ulike metodene som lykkes best.  Les mer og se videoen på nettsidene til NLR
Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag