Mekanisk ugrasregulering i grønnsaker


01.02.19. NLR Viken inviterer til kurs om mekanisk ugrasregulering i grønnsaker i Møterom Nord på Gjennestad Gartnerskole onsdag 6. februar kl 08.50.  Mekanisk radrensing krever, som andre tiltak, planlegging og presisjon. Kurset vil også inneholde mere generelle prinsipper for forebyggende ugraskamp som i alle kulturer er svært viktig. Påmeldingsfrist idag 1. februar. Les
mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag