Medlemsvekst i Vestfold Bondelag


06.01.14 Ved nyttår hadde Vestfold Bondelag 3155 medlemmer. Det er 32 flere medlemmer enn på samme tid i fjor. – Vi er godt fornøyd med medlemsveksten, sier fylkesleder Hans Edvard Torp. – Dette er resultat av systematisk vervearbeid i alle lokallaga, og det skal fortsette i 2014. Det er viktigere enn noen gang at alle som er opptatt av norsk matproduksjon, står samlet.


Medlemsutviklingen i Vestfold 

Vestfold Bondelag har den høyeste organiseringsgraden i landet. 87% av alle som søker produksjonstilskudd i Vestfold er medlemmer i Norges Bondelag. Vi har også klart å holde medlemstallet oppe på tross av at antall foretak i landbruket reduseres. Mange forsetter å være personlige medlemmer når de slutter som bønder, landbruksinteressert ungdom er flinke til å melde seg inn og vi ser i økende grad at andre med en eller annen tilknytning
til norsk matproduksjon ønsker å være personlige medlemmer.

 

Medlemsutvikling web

 

Godt vervearbeid i lokallaga 

Vi tror medlemsveksten blant annet skyldes at lokallaga har hatt fokus på verving. De aller fleste blir glad for å bli spurt om de vil være medlemmer, og det kan bety noe at det er folk fra eget lokallag og ikke en telefonverver som spør. Lokallaga i Vestfold følger med på egne medlemslister og flere har deltatt på vervekurs.

Vervekurs

Harald Lie holder kurs for verveansvarlige i lokallagene

 

Samhold er viktigere enn noen gang 

Norges Bondelag opplevde vekst i antall nye medlemmer etter valget i høst. Ny regjerning og den nye politiske situasjonen er krevende for landbruket, og landbruks- og matpolitikken har fått økt fokus. Bøndene opplever nok at det er viktigere enn noen gang å stå samlet, samtidig som grupper som støtter landbruket har våknet og blitt mer bevisste. Vi håper og tror at dette vil gi medlemsvekst også i 2014.

 

tørre å spørre

 

Ny prosjektleder for “Tørre å spørre” er på plass  

Norges Bondelags prosjekt om medlemsverving, “Tørre å spørre”, har vært uten prosjektleder siden 1. oktober da Elin Røed overtok som organisasjonssjef i Vestfold. Nå er ny prosjektleder på plass, Kaja Heltorp, og Norges Bondelag fortsetter med dette sitt arbeid med medlemsverving.

 

Les mer om medlemsutviklingen hos Norges Bondelag

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag