Medlemsmøte Stokke Bondelag på Borgen Mølle


Vi får besøk av Inger Marie Solberg, folkehelsekoordinator i Stokke kommune, og Chris Amundsen fra Bedriftshelsetjenesten. De vil hjelpe oss og tenke risikovurdering i vårt daglige arbeid. I tillegg vil Terje Rasmussen fra landbrukskontoret informere kort rundt vanndirektivene som er på vei og SMIL 2014. Thor Anton Hansen fra Norgesfor Vestfoldmøllene sier litt om såvare- […]


Vi får besøk av Inger Marie Solberg, folkehelsekoordinator i Stokke kommune, og Chris Amundsen fra Bedriftshelsetjenesten. De vil hjelpe oss og tenke risikovurdering i vårt daglige arbeid.

I tillegg vil Terje Rasmussen fra landbrukskontoret informere kort rundt vanndirektivene som er på vei og SMIL 2014.

Thor Anton Hansen fra Norgesfor Vestfoldmøllene sier litt om såvare- og gjødselsituasjonen nå i vår.

Det blir satt av tid til en kaffekopp og noe å bite i. Velkommen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag