Medlemsmøte om jordbruksforhandlingene


16.02.16 Botne og Hillestad Bondelag hadde medlemsmøte forrige uke for å diskutere innspill til årets jordbruksforhandlinger. De er fornøyd med å ha en slikt “utvida styremøte” før de skriver sin uttalelse som sendes Vestfold Bondelag. – Det var god diskusjon og etterhvert kom vi til enighet om det meste, forteller nestleder Camilla Røed. – Vi mener det er viktig med landbruk i hele landet, og at norsk landbruk skal være
på norske ressurser. Vestfold Bondelag har 18 lokallag som nå har mulighet til å si sin mening foran årets jordbruksoppgjør. De har frist 19. februar.

 


BHBL 110216 1

Fra venstre; Sjur Ove Rygh, Åsmund Hagen, Nils Ole Kalager, Espen Finden (bak), Hans Olaf Knatten, Per Morten Øyum, Camilla Røed og Christel Haugerud. (Leder Jan Egil Sølvernes var også med, men er fotograf)

 

BHBL 110216 2

Mat og drikke er viktig på et bondelagsmøte.

 

Takk til Camilla Røed for bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag