Medlemsmøte om jordbruksforhandlingene, Vestfold Bondelag


Medlemmer i Vestfold Bondelag og Buskerud Bondelag inviteres til møte om årets jordbruksforhandlinger

Torsdag 26. mai kl 19.00 i amfiet på Gjennestad (inngang ved gymsalen)

 

Program:   

  • Velkommen v/ fylkeslederne Thorleif Müller og Egil Chr Hoen
  • Årets jordbruksoppgjør v/Brita Skallerud, Norges Bondelag
  • Kaffe og “Gjennestads hjemmebakte”
  • Spørsmål og innspill fra salen
  • Avslutning

Møtet avsluttes senest kl 22.00

 

En god tradisjon 

Vestfold Bondelag har de siste åra invitert til et informasjonsmøte om jordbruksoppgjøret. Ingen oppgjør er like, og uavhengig av om det blir brudd eller avtale, har medlemmene våre mye de ønsker å få svar på. Også i år er vi så heldig å få nestleder Brita Skallerud hit til oss. Hun har sittet ved forhandlingsbordet i mange jordbruksoppgjør og kjenner forhandlingssituasjonen godt. Vi tror medlemmene
våre har satt pris på denne muligheten til å spørre og komme med innspill rett etter at forhandlingene er avsluttet. I år er også medlemmer i Buskerud Bondelag invitert med.

 

Årets jordbruksoppgjør endte som kjent med en avtale mellom staten og Norges Bondelag med ei ramme på 350 millioner. Det ble forhandlet nesten to døgn på overtid.

Les mer om resultatet av årets jordbruksoppgjør


En god tradisjon   

Vestfold Bondelag har de siste åra invitert til et informasjonsmøte om jordbruksoppgjøret. Ingen oppgjør er like, og uavhengig av om det blir brudd eller avtale, har medlemmene våre mye de ønsker å få svar på. Også i år er vi så heldig å få nestleder Brita Skallerud hit til oss. Hun har sittet ved forhandlingsbordet i mange jordbruksoppgjør og kjenner forhandlingssituasjonen godt. Vi tror medlemmene våre har
satt pris på denne muligheten til å spørre og komme med innspill rett etter at forhandlingene er avsluttet. I år som det ble brudd, er det nok ekstra spennende å få høre hva som virkelig skjedde.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag