Medlemsmøte med fokus på vannføring i Lågen og hønsehirse


05.03.17. På årsmøtet i Hedrum bondelag i 2016 kom det innspill om det burde settes mer fokus på vannføringen i Lågen. Dette sett i lys av vær- og klimaprognosene som sier at det vil bli mye mer nedbør og større flomfaren i Lågen fremover. Bondelagene i Hedrum og Lardal inviterte derfor torsdag kveld til felles medlemsmøte om vannføring. Utfordringer med hønsehirse ble også tatt opp.  


Møte om vannføring og hønsehirse

Fra venstre står leder i Numedals-Laugens Brugseierforening Nils Runar Sporan, Einar Kolstad Landbrukskontoret i Larvik, Tor Anton Stensholt leder i Lardal Bondelag og Torstein Lie leder i Hedrum Bondelag.

 

For å få frem mere fakta om vannføringen i Lågen hadde lokallagene invitert leder i Numedals-laugens Brukseierforening, Nils Runar Sporan. Brukseierforeningen har fått konsesjonen gitt at NVE til å forvalte vannmengende i Numedalslågen. Temaet for foredraget hans var: Numedalslågen – vassdrag med mange interesser. En orientering om manøvrering og prioritering knyttet til flom, minstevannføring, magasinfylling og kraftproduksjon.

 

Styrene i Lardal og Hedrum ønsket også å ta opp et annet problem som kan bli betydelig fremover; ugresset Hønsehirse. Einar Kolstad fra landbrukskontoret i Larvik holdt et innlegg som omhandlet hønsehirsens utbredelse, spredning, bekjempelse og eventuelt lovverk.

 

Det ble også tid til kaffe og prat

Det var selvfølgelig også satt av god tid til kaffe og bevertning. De 34 fremmøtte fikk servert varm løksuppe med rundstykker!

 

Takk til Olav Nordheim for bilder og tekst!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag