Medlemsmøte i Sande og Strømm Landbrukslag


17.03.19. Sande og Strømm Landbrukslag inviterte til medlemsmøte tidligere i måneden. Amund Kind fra Vestfold Bondelag var invitert, og hadde fått to forskjellige temaer å snakke om.  Overskriftene var “Det er min jord – spør før du graver” og “Er jeg beredt?” I tillegg til informasjon om disse temaene, fikk forsamlingen servert pizza, kaffe og kaker.


Sande og Strømm. Møte 070319. Amund innleder.

 

“Det er min jord- spør før du graver”

Mange opplever forespørsler fra utbyggere, privatpersoner m.m om graving over jorder og annen eiendom.  I Sande og Svelvik har det vært stor utvikling med tilhørende byggeaktivitet.  Dette medfører at grunneiere ofte blir berør og satt under press, spesielt ved gjennomføring av VA/fiber.

Amund Kind fra Vestfold Bondelag orienterte litt om hva slags rettigheter grunneiere har, og hvilke avtaler som finner for å sikre grunneiers rettigheter.

 

Neste tema var “Er jeg beredt”

Beredskap på egen gård og lokalt i hjemkommunen er et tema Bondelaget setter høyt på dagsorden.  Sommeren 2018 opplevde vi den verste tørken på flere generasjoner, og høsten før var det rekordnedbør.  Vi hører også dessverre stadig om fjøsbranner og ulykker på gårdsbruk. Amund orienterte om hvordan hendelser kan forebygges, og hvordan vi bør forholde oss når ulykken først er ute. 

 

 

Sande og Strømm. Møte 070319. Per Øyvin og Amund lysere

Leder i Sande og Strømm Landbrukslag, Per Øivin Sola til venstre, og rådgiver Aumund Kind i Vestfold Bondelag til høyre.

 

Sande og Strømm. Møte 070319. Forsamlingen.

Forsamlingen satte pris på pizza og annet godt i pausen.

 

Takk til Ellen K. Borgen Pedersen for tekst og bilder.

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag