Medlemsmøte i Fon Bondelag


23.02.16 Forrige uke hadde Fon Bondelag medlemsmøte for å gi innspill til årets jordbruksforhandlinger. Nestleder Snorre Langeland (til venstre) ledet medlemsmøtet og sekretær Gaute Holtung tok imot medlemmenes meninger. Han la fram et forslag til uttale som styret hadde jobbet med. Noen punkt ble korrigert etter diskusjonen på medlemsmøtet. Lokallaga i Vestfold har nå sendt sine innspill til fylkeslaget. Disse, sammen med innspill fra
referansegruppene grønt, korn og husdyr, danner grunnlaget for Vestfold Bondelag innspill som sendes Norges Bondelag. Styret i Vestfold Bondelag behandler dette i styremøte 1. mars.


Fon BL 170216 2

Fon Bondelag har nå 79 medlemmer. Det er svært godt oppmøte på medlemsmøtene som arrangeres på Vonheim. God kveldsmat og hygge hører med.

Fon BL 170216 1

På alle medlemsmøter har Fon Bondelag en quiz og “historisk kvarter”. Nå er det Kåre Holtung (til venstre) som har ansvaret for dette. Denne kvelden fikk medlemmene høre om fjøsdrifta på Jarlsberg Hovedgård på 20- og 30-tallet da det ble lest fra boka “Med tusen bein i fjøset og 40 mann i arbeid”.

Fon BL 170216 3

Det var god tid til kaffe og prat.

 

Fon BL 170216 Snorre Langeland

Snorre Langeland leda medlemsmøtet. Her noterer han ned forslag til endringer i lokallagets innspill til jordbruksforhandlingene.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag