Mattorget – nytt lokalmatutsalg på Gjennestad


Publisert: 14.06.2020

Den 26. juni kl. 12:00 åpner portene til Mattorget Gjennestad – et nytt og fremtidsrettet utsalg for mat.

Dette er det andre Mattorget i Norge. Mattorget er en kombinasjon av et produsentutsalg der små og store produsenter kan selge sine varer direkte til forbrukeren, og et utleveringspunkt for lokalmat som bestilles på www.mattorg.no.

Mattorget Gjennestad har sendt oss følgende informasjon:

På Mattorget eier produsenten varen frem til den blir solgt til kunden. Mattorget tilrettelegger for salg direkte fra produsent til kunde – uten mellomledd. Produsenten sørger for transport frem til Mattorget, betaler leie for plass til varen og bestemmer selv prisen.

Salg på Mattorget gir bedre fortjeneste og bedre markedsadgang til produsenten og forbrukeren får mer informasjon om hvor maten kommer fra. Mat direkte fra produsenten gir høyere kvalitet, bedre smak og økt matglede i hverdagen, og ikke minst et større matmangfold.

Interessen for direktehandel av mat er en sterkt voksende nasjonal og internasjonal trend, og kommer tydelig til uttrykk i Reko-bevegelsen, som i løpet av ca 2 år har fått over 400 000 medlemmer bare i Norge.

Kunne du, som produsent, tenke deg å bidra til å skape et rettferdig og bærekraftig matsystem gjennom å omsette dine varer på Mattorget Gjennestad?

Kjøp av varer på Mattorget gjøres ved at kunden skanner QR-kode til det enkelte produktet med mobiltelefonen. Det finnes i tillegg en betjent kasse der kunden kan betale. Kunden kan betale med kort, Vipps eller kontant. På Mattorget får kunden informasjon om produsentene og produktet.

Åpningstider for utsalget er kl.12:00-18:00 (16) hele året.

Ta kontakt med Cathrine Palm Spange, på mail cpspange@gmail.com eller telefonnummer 917 66 650.

Vi ser frem til å høre fra deg!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag