Mattilsynet varsler innstramming av parallellproduksjon.


25.06.14. Vestfold er Foregangsfylke for økologiske grønnsaker – produksjon og marked. – Vi ser at parallellproduksjon er en viktig produksjonsform for å få til en økning i arealet av økologiske grønnsaker, sier Kari Mette Holm hos Fylkesmannens Landbruksavdeling. – Markedet etterspør norske økologiske grønnsaker og vi har mulighet til å levere et større volum enn i dag av økologiske grønnsaker. 

Foregangsfylket har et nasjonalt ansvar for å øke den økologiske grønnsakproduksjonen i takt med markedet, fortsetter hun. Det er Landbruks- og matdepartementet som har gitt enkelte fylker det nasjonale ansvaret for å være foregangsfylke innen grønnsaker, frukt og bær, melk, korn, jordkultur og økologisk mat i storhusholdninger.  Les mer om endringene hos Norsk Landbruksrådgiving.


 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag