Mattilsynet minner om smittevernregler


Publisert: 04.02.2024

  • Hva gjør jeg ved mistanke om eller påvisning av sykdom?

  • Dyresykdommer deles inn i nasjonal liste 1-, liste 2- og liste 3-sykdommer. Tiltakene ved mistanke om eller påvisning av sykdom i en husdyrbesetning avhenger av hvilke av disse listene sykdommen er i. Uansett er disse tiltakene svært viktige for å begrense skadevirkningene ved eventuelle sykdomsutbrudd hos dyr. Du skal gjennomføre tiltakene så raskt som mulig og uavhengig av om du får et vedtak av Mattilsynet. Hvilke tiltak du må gjennomføre, avhenger av hvilken sykdom som er påvist eller det er mistanke om. Plikten til å gjøre strakstiltak gjelder for deg som har ansvar for produksjonsdyr.

Husk å sjekke egenerklæring

Mattilsynet minner også om reglene rundt egenerklæring;

Hvis du skal selge eller av andre grunner flytte storfe, svin eller kameldyr fra anlegget ditt til et annet anlegg med dyr, må du fylle ut en egenerklæring før du kan flytte dyret/dyra.

Ergo bør ingen slippe inn dyr i anlegget sitt før de har sett egenerklæringen


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag