Mattilsynet minner om mosjonskrav og beite for storfè


16.07.14. Alle storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon i løpet av sommerhalvåret.  Ifølge § 10 i Forskrift om hold av storfe gjaldt mosjonskravet storfe som er oppstallet i båsfjøs, men fra 1. januar 2014 kom det også mosjonskrav for storfe som holdes i løsdriftsfjøs. De skal ha mulighet for
fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret. Dersom egnet beite ikke er tilgjengelig for løsdriftsfjøs bygd før 1. januar 2014, skal dyrene i stedet ha tilgang til egnet luftegård.  Les mer hos Mattilsynet.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag