Mattilsynet fikk se store mengder hønsehirse i Larvik


10.08.16. Før nyttår skal Mattilsynets gi sin anbefaling til Landbruks- og matdepartementet på om hønsehirse skal få en egen forskrift slik som floghavre. I går var Mattilsynet på befaring i Brunlanes, sammen med representanter fra landbruksmyndighetene og næringa, på jakt etter hønsehirse. -Dette ser ille ut, ingen tvil om det, konkluderte Mattilsynet.

Østlands-Posten var med på befaringen


Ugresset hønsehirse, verdens tredje verste ugress, er i ferd med å bli et uhåndterlig problem. Tirsdag var representanter for ulike myndigheter på befaring i Brunlanes i Larvik for å se på styggedommen, som er et økende problem i Vestfold og på nasjonalt plan.

 

– Vi trenger en forskrift som på floghavre. Vi er klar over at vi ikke automatisk blir kvitt hønsehirsa med en forskrift, men da får vi et redskap til å gi pålegg. Vi ønsker et regelverk, for da tar folk dette mer alvorlig, var den klare bønnen fra Einar Kolstad fra landbrukskontoret i Larvik til Mattilsynet.

 

Seniorrådgiver Torstein Skjolden fra Mattilsynet var tydelige på at befaringen virkelig viser at situasjonen er ille i Larvik. -Vi håper å kunne gi en faglig begrunnelse til departementet i løpet av høsten på hvorvidt vi vi anbefale at hønsehirsa skal få en egen forskrift, var deres budskap.

 

Les hele reportasjen og se bilder i Østlands-posten

 

Under kan du se noen flere bilder fra befaringen

Befaring om hønshirse. Einar Kolstad fra landbrukskontoret i Larvik var guide og kjentmann på turen. Foto: Amund Kind

Første stopp var like utenfor Larvik. -Det er typisk at vi finner mye hønsehirse i byggåkrene. Her var det bare noen få hønsehirseplanter i fjor, kunne Einar Kolstad i fra landbrukskontoret i Larvik fortelle. Han var guide og kjentmann på befaringen. Bak han på bildet (over) er det meste av det “grønne og rødbrune” i åkeren hønsehirse. 

 

Første året med hønsehirse i denne åkeren! Foto Amund Kind, Vestfold Bondelag

Mattilsynet stilte med flere representanter på befaringen. Med var også representanter fra NIBIO, lokale landbrukskontor, fylkesmannens landbruksavdeling, Norsk Landbruksrådgiving Viken, Felleskjøpet, Vestfold Frøavlslag og Vestfold Bondelag. Einar Kolstad kunne fortelle at han pleier å gå tur forbi denne åkeren flere ganger i uka og at det ikke var hønsehirse her i fjor. I år er et stort hjørne av åkeren
totalt dominert av hønsehirse. Han var derfor temmelig sikker på at spredningen i dette tilfelle skyldtes at treskeren ikke kunne være rengjort godt nok.

 

Einar Kolstad viser fram både grønn og rødbrun hønsehirse John Ingar Øverland og en byggåker med masse hønsehirse i bakgrunn

Her viser Kolstad fram både den rødbrune (mest vanlig) og grønne varianten av hønsehirse. NLR Viken har funnet planter med mer enn 2000 frø, så spredningspotensialet er dessverre veldig stort.

 

Den rødbrune hønsehirsa har tatt helt overhånd i en byggåker

På rundturen i Brunlanes var det hønsehirse å se på nærmest hver eneste åkerlapp. Minst å se var det i høstkornet, særlig rugen. Dessuten vil hønsehirse som slås 2-3 ganger årlig i enga til slutt bli borte. En regner derimot med at frøene fra hønsehirsa kan overleve i bakken i ca 10 år, så en må være tålmodig. Når det ser ut som i byggåkeren på bildet over
er det kun korrekt utført sprøyting som hjelper.

 

Flere steder hadde hønsehirsa allerede sluppet frøene nå

Flere steder kunne vi se at hønsehirsa allerede hadde sluppet frøene, så det haster med å få gjennomført årets tiltak!

 

Tiltakene er sammenfattet i revidert hefte hos NLR Viken  


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag