Mattilsynet ber om risikovurdering av hønsehirse


25.04.15. Forekomsten av hønsehirse har de siste vel 20 åra, særlig i Østfold og Vestfold, økt betraktelig. Erfaringen hittil er at arten representerer et alvorlig ugrasproblem i åpenåker, som det er vanskelig å finne gode løsninger på. Mattilsynet ønsker derfor å få mer kunnskap, og ber derfor Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere risiko som følge av spredning og etablering
av hønsehirse over større områder i Norge. Mattilsynet ønsker også kommentarer til bestillingen.  Les mer hos Mattilsynet.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag