Matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet – Riksrevisjonen har lagt fram sin rapport


Publisert: 21.10.2023

Den 19. oktober la Riksrevisjonen fram sin rapport “Matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet”. Rapporten slår fast at vi er ikke godt nok forberedt i dag, og rapporten peker på syv hovedanbefalinger som kan styrke matsikkerheten og beredskapen på landbruksområdet.

En av anbefalingene er at det blir utredet om en styrking av virkemidlene kan bidra til enda bedre beskyttelse av jordbruksarealene. En annen anbefaling er at det blir utarbeidet et anslag for Norges selvforsyningsevne, og at det blir utredet hvordan kostholdet og matproduksjonen i jordbruket, havbruket og fiskeriene kan omstilles ved både langvarige kriser og kriser av mer kortsiktig karakter.

Her kan du lese mer fra rapporten til Riksrevisjonen.

Korn til direkte konsum ved f. eks. bakevarer og som råvare til kraftfôr er sentralt med tanke på landets selvforsyningsevne.
Korn til direkte konsum ved f. eks. bakevarer og som råvare til kraftfôr er sentralt med tanke på landets selvforsyningsevne.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag