Matsikkerhet har fokus i EU’s forskings- og innovasjonsprogram Horizon 2020


23.12.13. Fylkesleder Hans Edvard Torp og org sjef Elin Røed fra Vestfold Bondelag deltok på Forskningsrådets seminar om Horizen 2020 på Bakkenteigen. Målet med seminaret er å få flere norske bedrifter og institusjoner til å søke om midler gjennom EU til forskning og innovasjon. Forskningen i EU skal bli drevet av samfunnsutfordringer, og matsikkerhet og grønn energi er i fokus.


 

Helgesen

Åpning ved statsråd Vidar Helgesen 

Vidar Helgesen er stabssjef og statsråd for EU- og EØS-saker ved Statsministerens kontor og åpnet seminaret. EU’s forskingsprogram Horizon 2020 skal bevilge over 70 mrd Euro i løpet av en 7 års-periode. Helgesen la vekt på at regjerningen har en pro-aktiv Europa-politikk og var opptatt av å få tilbake midlene Norge betaler inn til EU-forskningen. Slik det er i dag har Norge en returrate på 60% av midlene. Vestfold er et fylke som har god deltagelse
i EU-forskingen, særlig innen elektronikk og maritim transport. Gjennom økt deltagelse i europeisk forskning ønsker regjeringen å oppnå økt verdiskaping, økt internasjonalisering og økt kvalitet på forskningen.  

 

 

Forskningsprogrammet svarer på samfunnsutfordringer 

Horizen 2020 som starter opp i 2014 og skal vare til 2020, er et forsknings- og innovasjonsprogram som bærer preg av at det ønsker å løse samfunnsproblemer. Europas problemer etter finanskrisen, med høy ungdomsledighet, lav produktivitet og en aldrende befolkning, skal løses gjennom effektivisering og innovasjon.

 

H2020 hans edv

Jordbruk, skog og vann  

En av fire sesjoner handlet om “en bærekraftig og effektiv bruk av våre bioressurser innen jordbruk, skogbruk og vann“. Hans Edvard Torp ledet denne og framholdt viktigheten av matproduksjon og landbrukets ressurser som kilde til energi. Landbruket er i stadig utvikling, og det er spennende at EU peker så tydelig på matsikkerhet som en hovedutfordring i framtida. Horizen 2020 legger vekt på mer brukerstyrt forskning, og dermed er det nødvendig med et tettere forhold
til næringa.

 

H2020 norsk wax

Jarl Markus Pettersen fra Norsk Wax fortalte om å være en liten bedrift i et EU-prosjekt.

 

Omtale av seminaret og plansjeseriene finner du her:

http://www.hive.no/presentasjoner-eu-kick-off/category6331.html

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag