Matsikkerhet er et brennhett politisk tema over hele verden


04.02.16. Knapphet på ressurser og vann, miljø-ødeleggelser og klimaendringer er overhengende trusler globalt.  På toppen av dette er verden preget av voldsom geopolitisk turbulens og sikkerhetspolitisk ustabilitet.  Dette gjør matsikkerhet og beredskap til et topprioritert politisk tema, og alle land blir stadig mer opptatt av å dyrke egen mat.  Og – tror du at bruk av offentlige budsjetter til landbruket er noe særnorsk? Eller at
det kun er rike land som subsidierer landbruk? Da tar du feil.  Kina, India og andre mat-giganter har bidratt til at subsidiene til landbruk globalt har økt voldsomt de senere år. Vil denne trenden snu? Lite tyder på det. Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag