Matsentralen; Har du noe “til overs”?


Publisert: 28.08.2020

Matsentralen Vestfold og Telemark har nå mottatt matvarer fra matindustrien i eget fylke i 20 måneder.

-Den maten som gis oss av de om lag 30 leverandørene vi har avtale med, videreformidles til ideelle organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Evangeliesenteret, Røde Kors med flere. Vi har nå over 60 foreninger og organisasjoner som på ulike måter arbeider med vanskeligstilte personer, og som henter mat til servering eller utdeling hos oss, forteller Thorgeir Nybo, daglig leder i Matsentralen Vestfold og Telemark (nr 2 fra høyre på bildet over)

Matsentralen er lokalisert i Hegdalveien 84 i Larvik, og har åpent fem dager i uka. Driften ivaretas av daglig leder og en flott gruppe frivillige som bidrar med engasjement og stor innsats. På deres nettside www.matsentralen.no/vt kan man finne mer bakgrunnsmateriale, blant annet Matkartet som dokumenterer hvilke organisasjoner som henter og hvor disse er lokalisert.

Fra oppstarten i januar 2019 har vi mottatt 586 000 kilo matvarer som er omfordelt i Vestfold og Telemark. Av dette har vi kun 1,4 % matsvinn, sier Nybo og avslutter med en liten oppfordring til fylkets bønder;

– Vi ønsker oss bredere tilgang på landbruksprodukter, og de som har produkter “til overs” som kan være aktuelle kan ta kontakt på telefon 40 900 660 eller via vår epost vt@matsentralen.no.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag