“Matregion Vestfold & Telemark” ønsker svar innen 15. mai


Publisert: 10.05.2023

Det jobbes nå for å etablere en overbyggende organisasjon «Matregion Vestfold & Telemark». Bak initiativet står det offentlige, med Fylkeskommunen og Statsforvalter i spissen, i samarbeid med næringen (landbruk og reiseliv).

Partene ønsker i fellesskap å få på plass en regional matsatsing som jobber aktivt med tiltak for å styrke samhandling og verdiskaping hos aktørene innenfor matsektoren (landbruk/produsenter/fiskeri, foredling, reiselivsaktører inkl. serveringsbedrifter, matarrangement, varehandel, kompetanse og utdanning mfl.). Overordnet mål for matsatsingen er å sikre matproduksjon for framtida, sikre trygg og sunn mat, ivareta matkultur og gi gode måltidsopplevelser.

For at satsingen skal gjenspeile verdikjedens behov jobbes det nå med å kartlegge de ulike aktørers ønsker og behov. – I den forbindelse ber vi om dine innspill til innsatsområder og tiltak en regional matorganisasjon bør fokusere på. Vi vil sette stor pris på om du kan sette av noen minutter og dele dine synspunkt med oss, sier  Bente Bugge-Erlingsen, prosjektleder i Skjærgårdsmat og en av de som trekker i trådene rundt “Matregion Vestfold  Telemark”

Svar på undersøkelsen her https://response.questback.com/mimiras/matregionen

Svarfrist 15.mai


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag