Matproduksjon på dugnad?


Publisert: 25.03.2022

Jordbruksoppgjøret nærmer seg og bønder i Vestfold og Telemark har høye forventninger. Regjeringen har gjennom Hurdalsplattformen sagt de vil øke selvforsyningsgraden og redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Dette er og forsterket gjennom vedtak i Stortinget. Vi forventer at de holder det de lover!

Krig, klimaendringer, høye kostnader og et verdensmarked som skjelver, setter en ramme ingen ønsker. Men denne rammen viser også tydelig hvor viktig mat er. Den beste matberedskapen er et aktivt landbruk med en sunn økonomi. Den norske bonden har hatt lavere inntektsvekst enn samfunnet for øvrig over mange år. Matproduksjon er en viktig oppgave, men den kan ikke drives på dugnad.  Vestfold og Telemark bondelag krever en målrettet styrking av økonomien i landbruket over hele landet og i alle produksjoner så fort som mulig. Samtidig må det føres en politikk som kommer den aktive bonden til gode, slik at økte inntekter tilfaller den som produserer maten.

Norsk landbruk må rigges for framtida. Unge mennesker må få troa på at norsk landbruk blir satset på. Dette innebærer først og fremst økte inntekter, men også bedre velferdsordninger, økte investeringstilskudd og friske midler til klimatiltak.

Norske bønder produserer mat i verdenstoppen, med lite bruk av medisiner og lite bruk av plantevernmidler. Skal vi fortsatt gjøre det, må årets jordbruksoppgjør gi bønder et betydelig inntektsløft. Matproduksjon kan ikke drives på dugnad!

 

Vedtatt på årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag 18.03.2022


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag