Matberedskap viktig i Statsbudsjettet for 2023


Publisert: 07.10.2022

6. oktober la regjeringa fra forslag til Statsbudsjett for 2023. Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag, mener at regjeringens framlagte forslag har mange gode elementer i seg. Satsing på matberedskap er et gjennomgående tema.

– Eg vil nemne styrking av Bionova, som er landbrukets klimafond, med til saman 250 millioner kroner, sier Snarteland. – Det er og fokus på og auka bevilgning til lagring og beredskap på matkorn. Årets jordbruksforhandlingar ligg sjølvsagt inne, og landbruket er den sektoren som har fått den største auken med omlag 25 prosent.

Det er også ting som Snarteland savner i forslaget. Det er ingen økninger i investeringsmidler utover det som ligger jordbruksavtalen  fra før, selv om løsdriftskravet er nevnt flere ganger. Bondelaget hadde også forhåpninger om forbedringer i tollvernet, men her er det ingenting. Tollvernet er avgjørende for å øke markedsmulighetene for norske jordbruksprodukter. Ordlyden på videreføringa av strømstøtten til jordbruket skaper også tvil om taket på 60 000 kwh vil videreføres etter nyttår.

– Alt i alt er det eit bra forslag med unntak av enkelte element som vi må arbeide videre med, sier Snarteland.

Her er flere nettsaker om detaljene i Statsbudsjettet som omhandler landbruket (fra Norges Bondelag):

87,5 millioner til Bionova

Statsbudsjett 2023: – Tar nødvendige grep for økt matsikkerhet

Aslak Snarteland er fornøyd med at det satses på matberedskap i statsbudsjettet


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag