Mat og landbruk 2014


09.12.13. Landbrukssamvirkets årlige konferanse Mat og landbruk går av stabelen 14.-15. januar 2014. Her møtes tillitsvalgte, ansatte og landbruksinteresserte til faglig påfyll. Norske og utenlandske foredragsholdere vil kaste lys over muligheter for norsk matproduksjon og skogbruk. Første dag vil de globale fremtidsbildene være rammen. På dag to vil nasjonale utfordringene i skjæringspunktet mellom politikk og marked stå
på agendaen. Det er begrenset antall plasser. Påmelding innen 20. desember. Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag