Masteroppgave om SMIL-midler


08.02.16. Nylig har nesten 50 bønder i Vestfold fått en spørreundersøkelse om SMIL-midler på mail. Fylkesmannens landbruksavdeling samarbeider med  masterstudent Maria Backe fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås om å se på SMIL-ordningen i Vestfold. Maria Backe er vokst opp på gård i Botne i Holmestrand, og studerer plantefag på Ås. Masteroppgaven skal se på virkningen
av SMIL-ordningen med tilskudd til gammel kulturmark.


 

Det tildeles støtte fra SMIL til gjennomsnittlig 25 områder med gammel kulturmark hvert år rundt i fylket. Masteroppgaven vil dokumentere virkningen dette har på kulturlandskapet i Vestfold, og synliggjøre effektene av dette tilskuddet i jordbruket. For å kunne dokumentere effekten av tilskuddet må Maria se på SMIL-saker som ligger litt tilbake i tid. Det er derfor bønder som ble tildelt SMIL-midler til gammel kulturmark i 2008 og 2009 som nå har
fått spørreundersøkelse på mail. I løpet av våren vil Maria også besøke noen av bøndene for å se hvordan området det ble søkt tilskudd til ser ut i dag.

 

«Jeg håper bøndene tar seg tid til å svare på undersøkelsen! Den er en viktig del av prosjektet»

«Tilbakeføring og skjøtsel av gammel kulturmark er viktig for å bevare denne naturtypen og ivareta biodiversiteten i kulturlandskapet. Jeg ønsker å synliggjøre effektene SMIL-midlene har for naturmangfold og kulturlandskapet i Vestfold» – sier Maria.

 

Masterstudent Maria Backe


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag