Maskinførerkurs på Gjennestad


11.10.19. Det er noen få ledige plasser på Maskinførerkurset som Vestfold Landbrukstjenester arrangerer på Gjennestad i oktober og november.  Oppstart er allerede førstkommende tirsdag 15. oktober kl 17.00.  Myndighetene har i forskrift om arbeidsutstyr fastsatt regler om at enhver som skal bruke masseforflytningsmaskiner

må dokumentere kompetanse til å håndtere utstyret på en forsvarlig måte gjennom sertifisert sikkerhetsopplæring. Dette er både et svært viktig skadeforebyggende tiltak, kompetansen dokumenteres og den enkelte vil kunne føle seg sikrere i jobben. Påmelding snarest. Les mer hos Vestfold Landbrukstjenester.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag