Markvandringer korn


08.06.19. Kornsatsing i Vestfold og NLR Viken inviterer til 2 markvandringer onsdag 12. juni. Det starter kl 14.00 hos Trond Stange, Tinghaugvn. 26, Ramnes. Der er tema høsthvete/vårhvete, og vi skal se på feltet for avlingskampen. I Sande Kl 18.00 hos Otto Galleberg, Bøvn. 2, Sande er tema vår- og høstgrøde, sallgallmygg m.m.  Arrangementet hos
Galleberg er i samarbeid med Sande og Strømm Landbrukslag.  Det blir enkel bevertning.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag