Markvandringer i korn sist uke


24.05.19. Kornprosjektet i Vestfold har travle dager. Sist uke ble det i samarbeid med NLR Viken arrangert 3 markvandringer. Det var mye spennende å se på og det ble interessante diskusjoner, forteller prosjektleder Oddbjørn Rød.


I forrige uke ble det gjennomført tre marvandringer i samarbeid mellom prosjekt Kornsatsing i Vestfold og Norsk Landbruksrådgiving Viken.

 

Korn i Vestfold - Markvandring i Brunlanes

Mandag var vi hos Tor Hauane i Brunlanes og så på vårkorn og høstkorn. Det ble diskusjoner om både ugraskjennskap, ugrasbekjemping, gjødsling i korn, og føring av plantevernjournal. Her er det NLR Viken sin rådgiver Ingvild Evju som orienterer.

 

Markvandring hos Eikeberg og Bjerkesti i Undrumsdal

Tirsdag var vi hos Paul Christen Eikeberg og Hans Christian Bjerkesti i Undrumsdal. Vi begynte med å se på vårhveten Mirakel hos Hans Christian, deretter så vi på høsthveten og åkerbønnene til Paul Christen. Vi fikk gode diskusjoner rundt ugrasbekjemping, gjødsling, vekstregulering og føring av plantevernjournal. På bildet over er det John Ingar Øverland i NLR Viken som orienterer.

 

Markdag hos Runar Langklepp

Onsdag var vi også i Undrumsdal og så på mekanisk ugrassbekjemping. På bildet over er vi hos Runar Langklepp. – Ugrasharving er et mekanisk tiltak som er aktuelt som alternativ til kjemisk plantevern mot ugras. Hos økologiske kornprodusenter er det en foretrukket metode for bekjempelse av frøugras, kunne NLR Viken rådgiver Silja Valand fortelle. Her fikk vi se praktisk bruk av harven og info om metoden. For ikke-økologer
gis det tilskudd på 80 kr pr daa for bruk av ugrasharv i kornåker.


Mot kveke virker ugrasharva dårlig, da er det mer effektivt å bruke harv av typen Kvik-Finn/Kvik-up. Denne metoden fikk vi se i praksis hos Harald Lie.


Det var bra oppmøte og mye interresant som ble belyst, diskutert og oppklart. Slike markvandringer gir både faglig påfyll og verdifull prat med yrkeskollegaer! forteller en fornøyd prosjektleder Oddbjørn Rød.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag