Markvandring redusert fosforgjødsling


07.09.19. Norsk landbruksrådgiving Viken anla våren 2019 to demonstrasjonsfelt i eng ved Hillestadvannet. Formålet med feltene var å teste ut ulike gjødslingsstrategier med redusert fosforgjødsling i eng og kartlegge avlingsnivå. I forbindelse med prosjektet inviterer NLR Viken alle interesserte til markvandring i grasfeltene mandag 9/9 kl. 18.30. Oppmøte hos Rolf Hillestad, Odderudvn. 16C. Les
mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag