Markvandring redusert fosforgjødsling, Holmestrand


Norsk Landbruksrådgiving Viken inviterer til markdag.

Tid: Mandag 9/9 kl.18.30

Oppmøte: Hos Rolf Hillestad, Odderudveien 16 C.

Norsk landbruksrådgiving Viken anla våren 2019 to demonstrasjonsfelt i eng ved Hillestadvannet. Formålet med feltene er å teste ut ulike gjødslingsstrategier med redusert fosforgjødsling i eng og kartlegge avlingsnivå. Prosjektet håper å fremskaffe kunnskap om gjødselstrategier i engarealer med moderat til høye P-AL tall tilknyttet vannforekomster i dårlig eller svært dårlig økologisk tilstand. I forbindelse med prosjektet inviterer vi til markvandring i grasfeltene mandag 9/9 kl. 18.30, der vi går igjennom de ulike gjødslingsstrategiene, avlingstall fra 1. og 2.slåtten og diskuterer generelt rundt fosforgjødsling til eng og korn.

 

Markdagen er åpen for alle interesserte!

 

Prosjektet er finansiert av midler fra Miljødirektoratet.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag